AU Kross AB

au_kross-svartlienAu-kross AB utför krossningsarbeten över hela landet. Den största anläggningen finns vid Dragon Minings gruva i Svartliden, Pauträsk. 

Krossanläggningen vid Svartlidengruvan är idag en av Sveriges modernaste i sitt slag när det gäller kontroll och styrning av anläggningen, som görs från lastmaskinen.

AU Kross AB - en stark samarbetspartner

  • AU-Kross AB har, tillsammans med sina ägarebolag, tillgång till ett stort antal mobila krossverk och entreprenadmaskiner och kan erbjuda den maskinpark som just ert projekt behöver.
  • Kunnig personal och korta beslutsvägar innebär få haverier i produktionen och snabba reparationstider.
  • Vi har mycket stark ekonomisk bas och kan därför hålla oss i framkant både vad gäller maskiner och kompetens.
  • Vi utför arbeten till konkurrenskraftiga priser och högsta kvalitet.
  • Vi har goda erfarenheter med beställare som LKAB, Boliden Mineral med flera. Vi kan arbetssätt och rutiner som större bolag använder.

Ägarstruktur

AU-kross ägs till hälften var av Hallstavik Schakt AB, baserat i Hallstavik, och GGB Mekaniska Verkstad AB, med säte i Vilhelmina.